Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Zawory regulacyjne czterodrogowe

 

 

 Jesteś: Instalacje c.o. >Uzbrojenie instalacji >Zawory regulacyjne czterodrogowe

 

Zasada działania

Zawory ze sterowaniem ręcznym

Zawory z siłownikiem

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Narzędzia do rur
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Zawory czterodrogowe

 

 Mają zastosowanie do regulacji temperatury wody zasilającej instalację z jednoczesnym podniesienie temperatury wody powracającej do kotła. Nadają się szczególnie do instalacji z kotłem na paliwo stałe chroniąc go przed korozją (zob. ramka). Zawór czterodrogowy jest tanim i skutecznym rozwiązaniem regulacji układu kotła z zasobnikiem c.w.u. dzieląc ciepłą wodę z zasilenia kotła na dwa niezależne obiegi. W okresie zimowym zawór w takim układzie ustawiany jest zwykle na 50% zmieszania (50% ciepłej wody płynie na instalacje c.o., a drugie 50% zasila zasobnik). W okresie letnim przestawienie zaworu w położenie skrajne umożliwia kierowanie 100% wody na zasobnik. Przy zastosowaniu siłownika regulacja zaworem staje się w pełni automatyczna i może być przeprowadzana w sposób płynny optymalizując zużycie ciepła.
Zawory czterodrogowe powinny być tak podpięte do instalacji, aby pompa obiegowa c.o. znajdowała się albo po stronie zasilania instalacji albo po stronie powrotu z instalacji do zaworu. Wszystkie inne położenia pompy są nieprawidłowe. Warto zwrócić uwagę, że wielu producentów kotłów na biomasę stawia za warunek gwarancji kotła zamocowanie w instalacji zaworu czterodrogowego.

Fot. zawór czterodrogowy ze sterowaniem ręcznym po lewej, po prawej siłownik do zaworu.

Możliwe pozycje pracy zaworów czterodrogowych pokazuje rys.4, niezależnie od sposobu regulacji (manualna, przy użyciu siłownika) zakres obrotu zaworów ( elementu dławiącego) wynosi 0-90. Przy czym określenie zawór całkowicie zamknięty lub całkowicie otwarty oznacza w praktyce odcięcie jednego obiegu i skierowanie całego strumienia czynnika na drugi obieg. Wszystkie pozycje pośrednie między 0 a 90 oznaczają częściowe zmieszanie.

Rys. Pozycje pracy zaworu czterodrogowego. 1- dopływ wody gorącej z kotła, 2- zasilanie instalacji, 3-powrót z instalacji, 4- powrót do kotła. A- całkowicie zamknięty, przepływ tylko w obiegu kotłowym, B- otwarty w 50% , C-całkowicie otwarty, cała woda gorąca płynie na obieg instalacji, D-częściowo otwarty na instalację, większość wody wraca do kotła, E- otwarty w ponad 50%, niewielka ilość wody zawracana jest bezpośrednio do kotła.

Rys. Przykłady montażu zaworu czterodrogowego. Po lewej w układzie z jednym obiegiem grzewczym jako ochrona kotła przed zimnym startem, po prawej w dwóch obiegach grzewczych.

Rys. zawór czterodrogowy w układzie z podgrzewaczem ciepłej wody.

Zawory czterodrogowe dostępne są w wykonaniu gwintowym i kołnierzowym.

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
 Aktualny PageRank strony members.multimania.co.uk/serwisdlatechnika dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO