Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Połączenia gwintowe skręcane

 

 

   Jesteś: Wiadomości wstępne >Rodzaje połączeń >Połączenia gwintowe skręcane

 

 

Wiadomości wstępne o gwintach

Oznaczenia gwintów

Uszczelnianie gwintów

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Wiadomości wstępne o gwintach

  Połączenia gwintowe powstają wskutek skręcenia ze sobą dwóch gwintowanych elementów (śruby i nakrętki, rury i łącznika, oprawki i żarówki, itp.). Gwinty występujące w technice możemy dzielić według szeregu kryteriów:

 

Podział ze względu na kształt zarysu:
a) gwinty trójkątne
b) gwinty trapezowe symetryczne
c) gwinty trapezowe niesymetryczne
d) gwinty rurowe
e) gwinty okrągłe

Podział ze względu na rodzaj wymiaru:
a) gwinty zewnętrzne
b) gwinty wewnętrzne

Ze względu na kierunek obrotu
a) gwinty prawe
b) gwinty lewe

Ze względu na jednostkę miary
a) gwinty calowe
b) gwinty metryczne

Ze względu na stosunek podziałki do średnicy
a) gwinty zwykłe - o wartości skoku dla danej średnicy zgodnej z Polską Normą
b) gwinty drobnozwojne - o wartości skoku dla danej średnicy mniejszej niż dla gwintu zwykłego
c) gwinty grubozwojne - o wartości skoku dla danej średnicy większej niż dla gwintu zwykłego

Gwint metryczny

 Podstawowy gwint o zarysie trójkątnym, znormalizowany w PN-70/M-02013 dla średnic w zakresie 1-600 mm, oraz w PN-74/M-02012 dla średnic 0,25-0,9 mm. Gwint ten jest stosowany głównie w połączeniach spoczynkowych. Jego zaletą jest niski koszt wykonania, duża wytrzymałość oraz duża tolerancja niedokładności obróbki, wadą natomiast niedokładne osiowanie i niska sprawność

 Gwint trapezowy symetryczny

 Gwinty te stosuje się tam, gdzie wymagane jest przenoszenie dużych obciążeń w obu kierunkach (śruby pociągowe obrabiarek, imadła równoległe) oraz przy obciążeniach jednokierunkowych i małych prędkościach ruchu (śruby podnośników). Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i dużą sprawnością.

 gwint trapezowy symetryczny

Gwint Okrągły

Gwint okrągły posiada zaokrąglony zarys przez co charakteryzuje się dużą wytrzymałością zmęczeniową. Jest on stosowany w połączeniach spoczynkowych często rozłącznych, m. in. w złączach wagonowych, hakach dźwigów czy w przewodach pożarniczych.

gwint okrągły

Gwint rurowy walcowy -

 

 

Oznaczenia gwintów

Oznaczanie gwintów:

Nazwa gwintu

Oznaczenie

Przykład
Metryczny

Md

M12
Metryczny drobnozwojny

MdxP

M10x1
Trapezowy symetryczny

TrdxP

Tr48x3
Trapezowy niesymetryczny

SdxP

S48x8
Rurowy walcowy

Gd1

G28"
Okrągły

Rdd

Rd40x1/6"
Calowy

d

1"

 
 
Łączenie rur na gwint
Podczas montażu instalacji wodociągowej na rurach stalowych ocynkowanych wykonuje się
dwa typy połączeń gwintowanych tj. na gwint krótki i na gwint długi.


 
Rys. 50. Połączenie rur wodociągowych: a) na gwint krótki z określeniem długości gwintowania Lu b) na gwint
długi z określeniem długości gwintowania L, 1 - przeciwnakrętka, 2 - złączka  typu mufka


Połączenie na gwint krótki wykonywane jest, gdy można obracać jedną z łączonych rur. Z kolei
połączenie na gwint długi wykonywane jest, gdy nie ma możliwości obrotu jednej z łączonych
rur, np. gdy trzeba połączyć piony z poziomami. W praktyce ten typ połączenia został obecnie wycofany na poczet złączek śrubunkowych.
To czy dane połączenie jest prawidłowo wykonane zależy od jego szczelności, która stanowi
jakość połączenia. Materiałem uszczelniającym w połączeniach gwintowanych jest włókno
konopne i pasta uszczelniająca. To w jaki sposób zostanie nawinięty materiał uszczelniający na
gwint decyduje o prawidłowym uszczelnieniu. Sposób nawinięcia uszczelniacza na gwint
przedstawia poniższy rysunek.

 

 

 


 

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie