Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

 

 Odpowietrzniki pływakowe

 

 

Jesteś: Instalacje c.o. >Uzbrojenie instalacji >Odpowietrzniki >Odpowietrzniki pływakowe

  

 

Odpowietrzniki poziome

Odpowietrzniki pionowe

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Narzędzia do rur
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

 

Charakterystyka odpowietrzników pływakowych

   W odróżnieniu do odpowietrzników ręcznych odpowietrzniki automatyczne działają samoczynnie dzięki wbudowanym zamknięciom pływakowym. Przeznaczone są do odpowietrzania:

-          grzejników ściennych i sufitowych, schładzania sufitowego

-          ogrzewań podłogowych

-          rozdzielaczy kotłowych i kotłów

-          końcowych odcinków pionów c.o.

-          naczyń wzbiorczych zamkniętych

oraz jako element odpowietrzający w separatorach powietrza.

W zależności od typu, odpowietrzniki automatyczne mogą być montowane:

-          tylko pionowo (zawory automatyczne pionowe)

-          tylko poziomo (zawory automatyczne poziome)

Wydajność odpowietrzników automatycznych nazywana jest zdolnością wydmuchową i zależy od średnicy wylotowej zaworu oraz nadciśnienia panującego w miejscu przyłączenia odpowietrznika..

Odpowietrzniki automatyczne są czułe na zanieczyszczenia zawarte w wodzie instalacyjnej. Należy więc umożliwić ich okresową konserwację. Jeśli odpowietrznik nie ma w swojej konstrukcji zaworu odcinającego, należy przed odpowietrznikiem zamontować zawór stopowy (Rys. 1).

Fot. Odpowietrznik z zaworem stopowym motylkowym

 

Zasada działania

 

            Zdecydowana większość oferowanych na rynku odpowietrzników automatycznych ma zbliżoną budowę i zasadę działania. W każdym z nich wyróżnić można: mosiężny korpus, pływak, zawór pływakowy (wydmuchowy)  . Przy zapowietrzonej instalacji korpus odpowietrznika wypełniony jest powietrzem, tym samym pływak opada pod własnym ciężarem i otwiera zawór pływakowy. Otwarcie zaworu powoduje usunięcie fazy gazowej przez ciśnienie wody, po czym pływak ponownie unosi się do góry automatycznie zamykając zawór.

 

 

Przegląd konstrukcji

 

GIACOMINI

 

R 88 – automatyczny odpowietrznik do montażu pionowego o szczególnie  małych wymiarach (wysokość z gwintem – 52 mm). Posiada gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/8”, ¼” i 3/8”. Może być montowany bezpośrednio na instalacji lub wraz z zaworem zwrotnym R160. W tym drugim przypadku istnieje możliwość demontażu odpowietrznika bez spuszczania wody z instalacji.

 

 

 Fot. Odpowietrzniki do montażu pionowego firmy GIACOMINI. Od lewej R88 i R99

 

Fot. Odpowietrznik R200 firmy GIACOMINI do montażu poziomego w grzejnikach członowych

 

R99 –  w odróżnieniu od modelu R88 posiada przed otworem wylotowym specjalną płytkę z labiryntowym odprowadzeniem powietrza. Rozwiązanie takie uniemożliwia przedostawanie się wody na zewnątrz zaworu. Model dostępny jest w dwóch wykonaniach jako: R99 – bez zaworu zwrotnego i R99/1 z zaworem zwrotnym.

 

R200 –   automatyczny korek odpowietrzający grzejnikowy do montażu poziomego, dostępny w wykonaniu 1” i 5/4”. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby element odpowietrzający znalazł się u góry korka.  Zasada działania podobna jak w konstrukcjach opisanych powyżej, z tą różnicą, że pływak nie jest tutaj w zamkniętej obudowie, ale bezpośrednio zamocowany w grzejniku.

 

FLAMCO

 

Firma oferuje dwa typy odpowietrzników automatycznych o nazwach handlowych Flexvent i Flexvent Super.

 

Flexvent  – odpowietrznik o bardzo małej średnicy korpusu (32 mm), dostępny w wykonaniu prostym i kątowym (Flexvent H - do montażu w grzejnikach), z automatycznym zaworem zwrotnym lub bez (zob. Tabela 1). Układ mechanicznej dźwigni obejmuje zawór wydmuchowy w sposób nieckowaty dzięki czemu zawór chroniony jest przed zanieczyszczeniem. Dodatkowo, w stanie zamkniętym  przed dźwignią znajduje się  zapas powietrza,  wrażliwe elementy zaworu są więc zawsze suche i nie mają styczności z  wodą. Uruchamianie odpowietrzników Flexvent następuje poprzez przekręcenie czerwonej dźwigni o jeden obrót.

Fot. Flamco flexvent: u góry z zaworem stopowym, u dołu - w wersji horyzontalnej flexvent H.

 

Flexvent Super (Fot. 9) -  Zawór odpowietrzający o stożkowym korpusie i stosunkowo dużej wysokości (119 mm). Uzyskuje się dzięki temu dużą odległość pomiędzy powierzchnią wody i zaworem wydmuchowym, co wyklucza zanieczyszczenie zaworu. Model powyższy posiada dużą wydajność (średnio 5-cio krotnie większą od odpowietrznika Flexvent), przy ciśnieniu 2 bar, zdolność wydmuchowa wynosi aż 4000 l/h. Nadaje się więc do odpowietrzania szczególnie niekorzystnie położonych części zładu, gdzie mogą się gromadzić znaczne ilości powietrza.

 

 

 

 

HONEYWELL

 

            Firma   oferuje odpowietrznik automatyczny EA 122 z odmiennie rozwiązanym zaworem stopowym. W celu konserwacji odpowietrznika wystarczy przekręcić korpus zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do pokrycia się symbolu na korpusie ze znacznikiem kreskowym .  Odpowietrznik wykonany jest z wysokiej jakości materiałów; może pracować w temp. do 110°C, przy ciśnieniu max. 6 bar.

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie