Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Hydranty zewnętrzne

 

   Jesteś: Instalacje wodociągowe >Rodzaje instalacji >instalacje wody gaśniczej >Hydranty zewnętrzne

 

Ogólne zasady montażu hydrantów zewnętrznych

Hydranty nadziemne

Hydranty podziemne

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

 Ogólne zasady montażu hydrantów zewnętrznych

 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa jest to sieć wyposażona w hydranty zewnętrzne, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru. Powinna być zasilana w wodę z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń.
Każdą sieć przeciwpożarową buduje się jako sieć wodociągową. Dopuszcza się budowę sieci wodociągowej rozgałęzieniowej poza obszarami miejskimi i wszędzie tam, gdzie ogólne zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych nie przekracza 20 dm3/s.

Minimalne średnice przewodów wodociągowych, na których mogą być instalowane hydranty zewnętrzne powinny wynosić:
  • DN 100 - w sieci obwodowej,
  • DN 150 - w sieci rozgałęzieniowej i odgałęzieniach sieci obwodowej.

Sieci wodociągowe powinny być tak wykonane, aby możliwe było jednoczesne pobieranie wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych. Warunek ten dotyczy sieci, których zapotrzebowanie na wodę do gaszenia pożaru przekracza 20 dm3/s.
Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.
Hydranty mogą być zainstalowane wyłącznie na sieci wodociągowej przeciwpożarowej i zlokalizowane w taki sposób, aby zawsze istniała możliwość dostępu do nich jednostek straży pożarnej. Hydranty zewnętrzne powinny być nadziemne lub w szczególnych przypadkach podziemne.
Średnice hydrantów zewnętrznych:

  • DN 80 i DN 100 - naziemne,
  • DN 80 - podziemne.

Wymagane nominalnie wydajności hydrantów zewnętrznych:

  • 10 dm3/s - nadziemnych DN 80,
  • 15 dm3/s - nadziemnych DN 100,
  • 10 dm3/s - podziemnych DN 80.

Hydranty zewnętrzne powinny być rozmieszczone wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, w odległościach nie przekraczających 150 m. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. Hydranty powinny być usytuowane nie dalej niż 15 m od krawędzi ulicy i nie bliżej niż 5 m od ściany budynku.
Dodatkowo hydranty zewnętrzne średnicy DN 80 należy stosować w obiektach przemysłowych, w których ilość wody potrzebnej do gaszenia pożaru na zewnątrz przekracza 30 dm3/s, a w zakładach petrochemiczno-rafineryjnych i podobnych należy stosować hydranty o średnicy DN 100.

 Budowa hydrantu zewnętrznego nadziemnego        

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN80 PN10

 

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN80 PN10

1 Korpus górny
2 Korpus dolny
3 Korpus kulowy
4 Pierścień głowicy
5 Kołnierz górny
7 Korek głowicy górnej
8 Obudowa nakrętki
12 Pokrętło hydrantu
13 Pokrywa nasady
14 Tłok hydrantu gumowany
15 Kula gumowana
16 Kolumna
18 Rura trzpien. 3/4"
20 Trzpień dolny
22 Trzpień górny
23 Nasada typ B (75)
24 Nakrętka
25 Zawór napowietrzający
26 Tuleja prowadząca tłok
27 Tuleja dławika
28 Podkładka
29 Wkrętka
30 Pokrywa odwadniacza
31 Uszczelka pokrywy
32 Uszczelka O-ring 15x3
33 Uszczelka O-ring 26x3
34 Uszczelka O-ring 78x3.5
35 Uszczelka O-ring 100x4
36 Uszczelka O-ring 115x5
40 Śruba z łbem szesc. M8x16-8.8
41 Śruba M16x50
42 Śruba M16x70
43 Nakrętka M16
44 Podkładka 8.4
45 Podkładka 17
46 Kołek sprężysty 6x30
47 Kołek sprężysty 6x40
48 Łańcuszek

Hydrant podziemny

Hydrant podziemny DN80 PN10Hydrant podziemny DN80 PN10

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie