Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Podział urządzeń gazowych

 

   Jesteś: Instalacje gazu> Zasady montażu instalacji gazu >Montaż urządzeń gazowych> Podział urządzeń gazowych

 

Informacje ogólne

Kategorie urządzeń gazowych

Urządzenia gazowe typu A

Urządzenia gazowe typu B

Urządzenia gazowe typu C  

 

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Narzędzia do rur
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Informacje ogólne

Urządzenia gazowe można dzielić ze względu na przeznaczenie i sposób odprowadzania spalin jaki i pobierania powietrza do spalania. pierwsze kryterium wyróżnia  kategorie urządzeń gazowych przypisując im skróty literowe wykorzystywane później w  projektach budowlanych. Drugi podział zastosowany przez CEN wyróżnia urządzenia gazowe typu A, B i C. szczegółowe oznaczenia poniżej.

Kategorie urządzeń gazowych

1. Urządzenia do przygotowywania posiłków:

-KG - kuchenka gazowa dwu lub czteropalnikowa o mocy do 8,5 kW

- kuchenka gazowo-elektryczna (bez symbolu) wyposażona w palniki gazowe o łącznej mocy do 3,6 kW i płytę elektryczną grzejną o mocy do 4,5 kW

- KGP - kuchenka gazowa z piekarnikiem o łącznej mocy do 11,5 kW z 4 palnikami nawierzchniowymi i palnikiem piekarnika

- PG - piekarnik gazowy o mocy do 3 kW

- RG - rożno gazowe o mocy 2-6 kW

 

2. Urządzenia do podgrzewania wody:

- GGWP - grzejnik gazowy wody przepływowej, w tym terma gazowa o mocy do 9 kW i piecyki kąpielowe o mocy do 28 kW

- ZGW - grzejnik wody zbiornikowy, moc zależy od objętości zbiornika

 

3. Ogrzewacze pomieszczeń i promienniki:

- OGW - ogrzewacz pomieszczenia konwekcyjny lub OGW-W z wymuszonym przepływem powietrza, oznaczenie stosowane jest zarówno dla ogrzewaczy z otwartą jak i zamkniętą komorą spalania,

- OGPK - ogrzewacz promiennikowy konwekcyjny, kominek gazowy

- OGP - promiennik gazowy

 

4. Kotły grzewcze:

- KGGW-N - kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy do 100° C

- KGGW-N-K - kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy kondensujący

- KGGW-N-D - kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy dwufunkcyjny

- KGGW-S - kocioł gazowy wodny średniotemperaturowy do 115° C

 

Urządzenia gazowe typu A

 

To urządzenia pobierające powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i do pomieszczenia odprowadzające spaliny (np. kuchenka gazowa). Dzielą się na trzy podtypy:

A1- urządzenia z palnikiem atmosferycznym (bez wentylatora)

A2 - urządzenia z wentylatorem usytuowanym za komora spalania

A3 - urządzenia z wentylatorem usytuowanym przed komorą spalania.

Urządzenia gazowe typu B

 

To urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia ale podłączone do przewodu spalinowego.

B11- urządzenie z przerywaczem ciągu z palnikiem atmosferycznym, odprowadzające spaliny do kanału spalinowego

B12 - urządzenie z przerywaczem ciągu, z palnikiem o wymuszonym przepływie powietrza z wentylatorem za wymiennikiem ciepła

B13 - urządzenie z przerywaczem ciągu, z wentylatorem nadmuchowym, przed komorą paleniskową

B14- urządzenie z przerywaczem ciągu, z wentylatorem umieszczonym za przerywaczem ciągu

B21- Urządzenie bez przerywacza ciągu z palnikiem atmosferycznym

B22 - urządzenie bez przerywacza ciągu, z wentylatorem wyciągowym umieszczonym za wymiennikiem ciepła

B23 - urządzenie bez przerywacza ciągu, z wentylatorem nadmuchowym umieszczonym przed komorą spalania

B32 - urządzenie bez przerywacza ciągu, z przewodem spalin koncentrycznym, z wentylatorem wyciągowym za wymiennikiem ciepła

B33 - urządzenie bez przerywacza ciągu, z przewodem spalin koncentrycznym z wentylatorem nadmuchowym

B41, B42, B43, B44- urządzenia gazowe z przerywaczem ciągu, z palnikiem atmosferycznym (41) lub z wymuszonym przepływem powietrza, odprowadzające spaliny osobnym kanałem spalinowym wyprowadzonym ponad dach budynku lub poprowadzonym poprzez ścianę zewnętrzną budynku

 

B51, B52, B53 - urządzenia bez przerywacza ciągu, z osobnym przewodem spalinowym wyprowadzonym ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną budynku, z palnikiem atmosferycznym , bądź z wymuszonym przepływem powietrza

Urządzenia gazowe typu C

 

To urządzenia z zamknięta komorą spalania, w których powietrze do spalania pobieranie jest z zewnętrznej przestrzeni budynku oraz spaliny odprowadzane są przewodem spalinowym na zewnątrz.  Pierwsza cyfra przy literze oznacza jeden z ośmiu systemów odprowadzania spalin, cyfra druga - miejsce usytuowania wentylatora lub jego brak, przy czym: 1- brak wentylatora, 2- wentylator za wymiennikiem ciepła, 3- wentylator przed wymiennikiem ciepła, 4- wentylator za przerywaczem ciągu

C11, C12, C13 - urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu z  przewodami powietrza i odprowadzania spalin równoległymi lub koncentrycznymi wyprowadzonymi przez ścianę budynku.

C21, C22, C23 - Rysunek a) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, z przewodami powietrzno-spalinowymi doprowadzonymi do wspólnego szybu powietrzno-spalinowego

C31, C32, C33 - Rysunek b) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu z przewodami powietrzno-spalinowymi wyprowadzonymi ponad dach budynku i zakończonymi elementami wlotowo-wylotowymi.

C41, C42, C43 - Rysunek c) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, powietrze do spalania doprowadzane jednym, a spaliny odprowadzane drugim kanałem umieszczonym we wspólnym kominie (kominy typu LAS), wyprowadzonym powyżej dachu budynku

 

C51, C52, C53 - Rys.a) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, Powietrze do spalania pobierane jest przewodem przez ścianę zewnętrzną budynku, a spaliny odprowadzane są osobnym kanałem ponad dach

C71, C72, C73 - Rys.b) poniżej, urządzenia gazowe z przerywaczem ciągu, Powietrze do spalania doprowadzane jest z poddasza koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym, a spaliny odprowadzane są ponad dach

C81, C82, C83 - Rys.c) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, powietrze do spalania doprowadzane osobnym kanałem przez ścianę zewnętrzną budynku, a spaliny odprowadzana drugim kanałem do wspólnego komina wyprowadzonego ponad dach.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie