Menu

technik budownictwa

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:
– bardzo dobry stan zdrowia,
– sprawność fizyczna i ruchowa,
– koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
– pamięć wzrokowa,
– koncentracja i podzielność uwagi,
– refleks,
– brak lęku przestrzeni i wysokości,
– gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych,
– spostrzegawczość.

Film prezentujący zawód

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});