Menu

Sieci cieplne

1. Podział i charakterystyka sieci cieplnych.

 

Definicja - siecią cieplną nazywamy  zespół urządzeń technicznych służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców, za pośrednictwem czynnika grzejnego (nośnika ciepła).

 

Zadania sieci cieplnych - to dostarczenie ciepła od miejsca jego wytworzenia do odbiorców, zagwarantowanie właściwego rozdziału ciepła. Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować:

- niezawodnością działania

- niskimi kosztami budowy i eksploatacji

- możliwością rozbudowy

 

Podział sieci cieplnych

1. Ze względu na rodzaj czynnika grzewczego:

- wodne

- parowe

2. Ze względu na przeznaczenie:

- przemysłowe

- komunalne

- mieszane (przemysłowo-komunalne)

3. Ze względu na budowę:

- kratownicowe

- pajęczesiecic2.gif

- pierścieniowe

- promieniste

- mieszane

 

Układ kratownicowy

 

-   zasilanie z dwóch lub więcej źródeł ciepła

- przewody poprowadzone zgodnie z planem ulic

- duża niezawodność dostawy ciepła w przypadku awarii jednego ze źródeł ciepła lub odcinka sieci.

  Stosowany głównie w miastach o zwartej zabudowie.

Układ pierścieniowy

- posiada jedno źródło ciepła

- zasilanie poszczególnych budynków lub grup budynków odbywa się zawsze z dwóch stron, co zapewnia dużą niezawodność w przypadku awarii sieci

siecic3.gif

Rys. Układ pierścieniowy

 

 

 

Układ pajęczy

- posiada jedno źródło ciepła w którym od razu następuje podział i ewentualna transformacja parametrów czynnika grzejnego

- każdy budynek zasilany jest osobno dzięki czemu w przypadku awarii odcięty jest tylko jeden obiekt lub niewielka grupa obiektów

- rozwiązanie stosowane na małych odległościach głównie lokalnie, np. zakład pracy, transformacja parametrów w źródle umożliwia wykorzystywać tutaj siec do zasilania zarówno budynków mieszkalnych jak i przemysłowych (ciepło technologiczne).

                                                                                       Rys. Układ pajęczysiecic4.gif

 

 

 Układ promienisty

- posiada jedno źródło ciepła

- w przypadku awarii głównej magistrali cieplnej istnieje niebezpieczeństwo braku dostaw do wielu odbiorców

- sieci promieniste stosuje się z reguły na peryferiach miast dla zasilania nowych osiedli, lub grup budynków

 

 

siecic5.gif

Rys. Układ promienisty

 

 

 

 

 

 

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});