Menu

Kolektory Hewalex

Kolektor KS2000- absorber aluminium-aluminium

 ozekol129.jpg

Płaskie kolektory słoneczne KS2000 TP Am mogą być stosowane szczególnie w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej, a także do okresowego wspomagania centralnego ogrzewania budynków. Kolektory słoneczne (popularnie - solary) KS2000 TP Am zbudowane są całkowicie z aluminium, otwierając nowy rozdział rozwoju energetyki słonecznej. Zarówno płyta absorbera, jak i jego orurowanie, wykonane są w całości z aluminium, z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii spawania laserowego.

Cechy szczególne kolektora słonecznego:
- absorber wykonany całkowicie z aluminium
- zwiększona grubość blachy aluminiowej 0,40 mm, w porównaniu do standardowej grubości blach miedzianych 0,20 mm, rekompensuje w pełni niższą przewodność cieplną aluminium w stosunku do miedzi
układ meandrowy przewodów dla zmniejszenia liczby spoin łączących rury aluminiowe, umożliwia jednostronne wpięcie do 5-ciu kolektorów w baterii
- orurowanie HyLifeTM Solar absorbera wykonane z specjalnego stopu firmy Norsk Hydro ASA, o gwarantowanej 20-letniej trwałości; odporność na korozję potwierdzona w badaniach Instytutu SPF Rapperswil
- szyba ze szkła strukturalnego w najwyższej klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1 (91,6%)
- obudowa wykonana z giętego profilu aluminiowego dla zapewnienia sztywności konstrukcji (dla wersji kolektora KS2000 TLP Am dostępna jest lakierowana proszkowo w kolorze popielato-brązowym RAL 7022)
- warstwa absorbera - selektywna BlueTec na bazie tlenków tytanu i krzemu o wysokiej absorpcji 95% i niskiej emisyjności 5%
- niskie straty ciepła do otoczenia, dzięki zastosowaniu skutecznej izolacji cieplnej z wełny mineralną: dna obudowy o grubości 50 mm i ścianek bocznych obudowy – 20 mm

Możliwości zabudowy kolektora słonecznego
Zalecane nachylenie kolektora słonecznego wynosi od 30 do 60
°. W przypadku dachu o mniejszym spadku, zastosować można uchwyty mocujące korekcyjne. Możliwy jest także montaż kolektorów na elewacji budynku, dachu płaskim lub na poziomie terenu, z wykorzystaniem konstrukcji uniwersalnych. Dla uzyskania atrakcyjnego designu, kolektory można wbudować w połać dachu krytego dachówką falistą, nachylonego przynajmniej 30° do poziomu. Uzyskuje się przez to integrację pola kolektorów słonecznych w połaci dachu.
   

Parametry pracy kolektorów KS2000


Sprawność kolektora słonecznego
Kolektor słoneczny KS2000 TP Am dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych uzyskał w testach Instytutu SPF Rapperswil w Szwajcarii, ponadstandardowe parametry. Sprawność optyczna wynosi 81,7%, co klasyfikuje ten bardzo atrakcyjny cenowo kolektor, w grupie najbardziej efektywnych na rynku europejskim urządzeń. Podane w tabeli wartości sprawności optycznej i strat ciepła odniesione są do powierzchni apertury (czynnej).

Jakość kolektora słonecznego
Kolektor słoneczny KS2000 TP Am posiada certyfikat SOLAR KEYMARK, który stanowi potwierdzenie jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975. Testy jakościowe jakim poddaje się kolektor wg normy, zakładają warunki minimum 20-letniej jego eksploatacji. Kolektory słoneczne firmy Hewalex od ponad 20 lat znajdują zastosowanie na rynku polskim i zagranicznym.

 
Kolektor KS2100 absorber aluminium-miedź

Cechy szczególne kolektora słonecznego:
- absorber aluminiowo-miedziany pozwala zmniejszyć ciężar kolektora oraz cenę zakupu nawet do 18% w stosunku do kolektorów z absorberami w pełni miedzianymi
- obudowa wykonana w całości z giętego profilu aluminiowego o wysokiej sztywności (opcja lakierowana obudowy jest dostępna w kolektorze KS2100 TLP AC)
- przykrycie obudowy wykonane ze szkła strukturalnego, zapewniające wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego (91,6%, najwyższa klasa U1)
- zastosowanie dla absorbera blachy aluminiowej o grubości 0,40 mm, (2-krotnie zwiększonej w porównaniu do blach miedzianych) dla zrekompensowania niższej przewodność cieplnej aluminium w stosunku do miedzi
układ przewodów miedzianych w formie tzw. harfy (równoległy układ przewodów) decyduje o zapewnieniu niskich oporów przepływu, przekładających się na obniżenie zużycia energii elektrycznej przez pompę obiegową
- układ harfowy ułatwia szybkie opróżnianie przewodów z glikolu w sytuacji przegrzewania i stagnacji kolektora (gdy następuje wrzenie i parowanie)
- do pokrycia absorbera zastosowano warstwę BlueTec o wysokich cechach selektywności (absorpcja 95%, emisyjność 5%)
- niskie współczynniki strat ciepła do otoczenia kolektora uzyskano dzięki zastosowaniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej

   ozekol133.jpg  

Parametry kolektorów KS2100 i KS2400

 

Parametry kolektora KS2600

Możliwości zabudowy kolektora słonecznego
Zabudowa kolektorów płaskich standardowo wymaga nachylenia do poziomu dla zapewnienia ich właściwej pracy. Na potrzeby całorocznej pracy, zaleca się nachylenie od 30 do 60
°. W przypadku zabudowy kolektora na dachu z mniejszym nachyleniem, wykorzystuje się uchwyty korekcyjne. Możliwe jest także zabudowanie kolektorów słonecznych KS2100 TP AC na elewacji budynku, na poziomie terenu lub na dachu poziomym. W tym celu oferta obejmuje również konstrukcje uniwersalne.

Sprawność kolektora słonecznego
Parametry kolektora słonecznego KS2100 TLP AC zostały określone w ramach testów w Instytucie CENER. Sprawność optyczna wynosząca 80,8% odniesiona jest do powierzchni apertury (czynnej).

 

Kolektory KS2100 ACR z szybą antyrefleksyjną

W porównaniu do kolektora ze zwykłą szybą strukturalną według danych Instytutu SPF Rapperswil zwiększona wydajność kolektora ACR może sięgać 8-10%. Poniżej parametry pracy kolektorów ACR.

 

Kolektory KS2000 z czarnym chromem, absorber typu miedź-miedź.

 

Cechą szczególną kolektora słonecznego  KS2000 SP jest zastosowanie pokrycia absorbera wykonanego na bazie czarnego chromu. Stanowi to rozwiązanie o najwyższej potwierdzonej w wieloletniej praktyce trwałości – zachowaniu niezmiennych parametrów absorpcji i emisyjności. Pokrycie z czarnego chromu dodatkowo zapewnia wysoką estetykę kolektora słonecznego – głęboki i jednolity czarny kolor absorbera. Absorber pokrywany jest warstwą czarnego chromu na końcu procesu jego produkcji, co eliminuje potencjalne uszkodzenia w trakcie obróbki mechanicznej. Absorber wykonany jest całkowicie z miedzi. Łączenie orurowania miedzianego z płytą absorbera wykonywane jest nowoczesną metodą zgrzewania ultradźwiękowego. Zastosowana szyba strukturalna w najwyższej klasie U1 przepuszczalności promieniowania słonecznego, wpływa na wysoką sprawność optyczną 81,1% potwierdzoną testem w Instytucie SPF Rapperswil. Izolacja cieplna z wełny mineralnej o zwiększonej do 50 mm grubości wraz z izolacją ścianek obudowy 20 mm, zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia.

Cechy szczególne kolektora słonecznego:
- selektywne pokrycie absorbera czarnym chromem, warstwą o najwyższej potwierdzonej w praktyce i w badaniach trwałości – odporności na tzw. starzenie się.
- absorber wykonany całkowicie z miedzi zapewnia bezkompromisową wydajność cieplną i trwałość
- obudowa wykonana z giętego profilu aluminiowego o wysokiej sztywności (w wersji kolektora KS2000 SLP obudowa jest lakierowana w kolorze popielato-brązowym)
- przykrycie obudowy wykonane ze szkła strukturalnego, zapewniające wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego (91,6%, najwyższa klasa U1)
- zastosowanie blachy miedzianej o grubości 0,20 mm zapewnia skuteczne przewodzenie ciepła wytwarzanego na powierzchni absorbera
- układ przewodów miedzianych w formie tzw. harfy (równoległy układ przewodów) zapewnia minimalne opory przepływu i dzięki temu - niskie zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową
- układ harfowy ułatwia szybkie opróżnianie przewodów z glikolu w sytuacji przegrzewania i stagnacji kolektora (gdy następuje wrzenie i parowanie)
- niskie współczynniki strat ciepła do otoczenia kolektora, o których świadczą współczynniki a1 i a2, uzyskane dzięki zastosowaniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej: na dnie obudowy - o grubości 50 mm, na ściankach bocznych - 20 mm

Możliwości zabudowy kolektora słonecznego
Zabudowa kolektorów płaskich standardowo wymaga nachylenia do poziomu dla zapewnienia ich właściwej pracy. Na potrzeby całorocznej pracy, zaleca się nachylenie od 30 do 60
°. W przypadku zabudowy kolektora na dachu z mniejszym nachyleniem, wykorzystuje się uchwyty korekcyjne. Możliwe jest także zabudowanie kolektorów słonecznych KS2000 SP na elewacji budynku, na poziomie terenu lub na dachu poziomym. W tym celu oferta obejmuje również konstrukcje uniwersalne.

Sprawność kolektora słonecznego
Parametry kolektora słonecznego KS2000 SP zostały określone w ramach testów w Instytucie SPF Rapperswil w Szwajcarii. Sprawność optyczna wynosząca 81,1% odniesiona jest do powierzchni apertury, czyli czynnej powierzchni absorbera.

Jakość kolektora słonecznego
Potwierdzeniem jakości kolektora słonecznego KS2000 SP jest certyfikat SOLAR KEYMARK poświadczający zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12975 pod względem jakości. Testy jakim poddaje się kolektory, zakładają przynajmniej 20-letnią jego eksploatację. Kolektory słoneczne Hewalex są oferowane na rynku krajowym i zagranicznym od ponad 20 lat znajdując zastosowanie w inwestycjach prywatnych i publicznych.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});