Menu

Podstawy hydrauliki

W energetyce wodnej, hydraulika ma zastosowanie przy:
 - Optymalizacji kanałów wodnych w celu zmniejszenia strat energii
 - Projektowaniu przelewów upustowych oraz obiektów przeciwpowodziowych
 - Projektowaniu szykan rozpraszających energię za przelewami upustowymi
 - Kontroli procesów erozji i transportu rumowiska
 - Sterowaniu takimi zjawiskami, jak:
  Niestabilność kanałów wodnych spowodowana efektami dynamicznymi
  Zasysanie powietrza do kanałów zamkniętych
  Falowanie powierzchni wody w długich kanałach
  Zwyżki ciśnienia w zamkniętych obiegach
  Kawitacja w budowlach hydrotechnicznych oraz w maszynach i urządzeniach hydraulicznych
 - Przeciwdziałaniu sedymentacji w zbiornikach, kolmatacji ujęć wody oraz uszkadzaniu obiegów i urządzeń hydraulicznych przez osady. 

Materiał zawarty na stronie z uwagi na akademicki charakter przeznaczony jest dla uczniów szkół wyzszych oraz uczniów ostatnich klas technikum, chcących rozwijać swoje zainteresowania. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});