Menu

B.9

Test z instalacji wodociągowych

1. Studnie kopane wykonuje się najczęściej:
a) z tworzyw sztucznych
b) z kręgów betonowych
c) z rur stalowych 
d) jako murowane

2. Studnia abisyńska to inaczej studnia:
a) kopana
b) wiercona 
c) wbijana w grunt
d) nie wymagająca pompy (woda wypływa pod własnym ciśnieniem)

3. Który z poniższych materiałów nie nadaje się do montażu instalacji wodociągowych:
a) Rury stalowe czarne
b) Rury ze stali nierdzewnej
c) Rury z CPVC
d) Rury miedziane miękkie

4. W instalacji wodociągowej z rozdziałem górnym przewody rozdzielcze poziome poprowadzone są:
a) Na najwyższej kondygnacji budynku
b) Pod stropem piwnic
c) Pod stropem każdej kondygnacji
d) W specjalnych szybach tzw. szachtach

5. Jaki typ instalacji:
a) Szeregowa
b) Równoległa
c) Rozdzielaczowa
d) Szeregowo-równoległa

6. W instalacjach wodociągowych rozdzielaczowych podejścia do punktów czerpalnych wykonane są:
a) Pełnymi odcinkami od pionu do punktu czerpalnego
b) Odcinkami rur ułożonymi w podłodze i łączonymi za pomocą trójników 
c) Odcinkami rur biegnącymi po ścianach wokół pomieszczenia (tzw. pętla )
d) Pełnymi odcinkami od rozdzielacza do punktów czerpalnych

7. Zabezpieczeniem instalacji wodociągowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
a) Naczynie wzbiorcze
b) Zawór bezpieczeństwa
c) Zawór zwrotny
d) Zawór redukcyjny

8. Jaki typ armatury przedstawia zdjęcie obok:
a) Zawór trójdrogowy
b) Reduktor ciśnienia
c) Zawór antyskażeniowy
d) Mieszacz

9. Przewody instalacji wodociągowej należy układać ze spadkiem:
a) 4%
b) 0,4%
c) 2%
d) 0,2%

10. Wysokość montażu zaworu hydrantowego nad podłogą wynosi:
a) 155cm
b) 145 cm
c) 135cm
d) 115 cm

11. Na schemacie instalacji obok nr. 3 oznacza:
a) Zawór zwrotny
b) Zawór redukcyjny
c) Główny zawór odcinający
d) Zawór przelewowy

12. Przy poziomym prowadzeniu przewodów wody ciepłej zimnej i kanalizacji kolejność ułożenia przewodów (jeden nad drugim) powinna być licząc od dołu:
a) Woda zimna, woda ciepła, kanalizacja
b) Kanalizacja, woda ciepła, woda zimna
c) Woda ciepła, woda zimna, kanalizacja
d) Kanalizacja, woda zimna, woda ciepła

13. Na zdjęciu obok znajduje się:
a) Hydrant podziemny
b) Hydrant nadziemny
c) Głowica studni abisyńskiej
d) Zdrój uliczny

14. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów gazowych przy krzyżowaniu się przewodów wynosi:
a) 2 cm
b) 10 cm
c) 15 cm
d) 60cm

15. Rozstaw uchwytów dla rur z stalowych zależy od:
a) Średnicy rur
b) Rodzaju izolacji
c) Ciśnienia wody i średnicy rur
d) Rodzaju przegrody

16. Rysunek przedstawia:
a) Pompę nurnikową
b) Pompę dwutłokową
c) Pompę tłokową dwustronnego działania
d) Pompę dwusuwową

17. Z wykresu charakterystyki pompy odczytaj wydajność pompy w l/s dla wysokości podnoszenia równej 10 kPa.
a) 0,09 
b) 0,3
c) 0,32
d) 1,0

18. Która z poniższych metod nie nadaje się do regulacji wydajności pompy odśrodkowej:
a) Zmiana prędkości obrotowej
b) Zmiana kąta ustawienia łopatek wirnika
c) Dławienie zaworem na przewodzie tłocznym
d) Dławienie przepływu na przewodzie ssawnym

19. Ciśnienie próbne instalacji wody zimnej powinno wynosić:
a) Minimum 0,6 bara
b) Minimum 1,5 Prob ale nie mniej niż 0,9 bar
c) Minimum 1,5 Prob ale nie mniej nież 0,6 bar
d) Minimum 1,5 Prob ale nie mniej niż 0,9 MPa

20. Przewodów wodociągowych nie wolno prowadzić:
a) Przez pomieszczenia w których temperatura spada poniżej 0 stopni
b) Przez pomieszczenia w których wilgotność przekracza 60%
c) Przez pomieszczenia niemieszkalne
d) Przez pomieszczenia o temperaturze >35° C

21. Na zdjęciu obok znajduje się:
a) Naczynie wzbiorcze
b) Hydrofor
c) Zasobnik wody
d) Zbiornik górny

22. Na rysunku Hi oznacza:
a) Wysokość podnoszenia pompy
b) Wysokość ssania pompy
c) Wysokość tłoczenia pompy
d) Wydajność pompy

23. Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzać:
a) Po zakryciu przewodów 
b) Po zaizolowaniu przewodów ale przed ich zakryciem
c) Po za izolowaniu przewodów i odpowietrzeniu instalacji
d) Przed zaizolowaniem przewodów

24. Minimalna odległość zaworu hydrantowego od budynku wynosi:
a) ½ wysokości budynku
b) 5 m
c) 10 m
d) 2/3 wysokości budynku

25. Rysunek przedstawia:
a) Zraszacz ppoż.
b) Zraszacz ogrodowy
c) Tryskacz
d) Natrysk stały 

26. Wysokość montażu baterii natryskowej wynosi:
a) 2,0 m nad dnem basenu
b) 2,2m nad dnem basenu
c) 1,85 m nad dnem brodzika
d) 1,0-1,1m nad dnem brodzika

27. Baterie czerpalne wannowe należy montować:
a) 10-18 cm nad wanną
b) 20-25 cm nad wanna
c) 25-35 cm nad wanną
d) Wysokość montażu zależy od użytkownika

28. Jaki to typ armatury:
a) Zawór bezpieczeństwa ciężarowy kątowy
b) Zawór pływakowy
c) Zawór regulacyjny
d) Zawór czerpalny kątowy

29. Minimalna średnica podejścia czerpalnego pod umywalkę wynosi:
a) 20mm
b) 25mm
c) 40mm
d) 15mm

30. Minimalna odległość przewodu wodociągowego średnicy 4” od ściany wynosi:
a) 10 cm
b) 7 cm
c) 5 cm
d) Zależy od grubości izolacji

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});